Roma wheel

romska
organizacija
mladih
hrvatske

  • Za društvo koje je lišeno manifestacija anticiganizma i općenito diskriminacije.
  • Za društvo u kojemu mladi Romi imaju visoku participaciju u stvaranju politika za mlade i politika za Rome.
  • Za društvo u kojem sva djeca ostvaruju svoje potencijale.

natječaji

vijesti

GET A RoUM

Small kota%c4%8d Small %c5%a1ahovska ljubav Small ptica Small page