O nama

About us

Romska organizacija mladih Hrvatske (ROM HR) zalaže se za uključenje Roma u društvu vodeći brigu o specifičnim potrebama dodatno marginaliziranih skupina unutar romskog društva, poput mladih, žena i djece. ROM HR je nastao proširenjem djelovanja Romske udruge mladih Brodsko-posavske županije koja je do tada djelovala na regionalnoj razini. ROM HR djeluje na nacionalnoj razini, ali istodobno podržava regionalne/lokalne inicijative kroz svoje članove (fizičke i pravne osobe) i zaposlenike. ROM HR okuplja Rome i pripadnike drugih nacionalnosti koji se zalažu za naše ciljeve, a u svim tijelima imamo minimalno 50% Roma, mladih i žena.

Naša misija

Društvo koje je lišeno manifestacija anticiganizma i općenito diskriminacije. Društvo u kojemu mladi Romi imaju visoku participaciju u stvaranju politika za mlade i politika za Rome. Romsko društvo koje je očuvalo sva obilježja svoga identiteta i u kojem vlada jednakost po dobi i spolu. Društvo u kojem sva djeca ostvaruju svoj potencijal.

Naša vizija

ROM HR je organizacija koja se zalaže za kvalitetno, integrirano i redovno obrazovanje djece od najranije dobi. Svojim djelovanjem osnažuje mlade Rome, kako bi mogli kreirati odgovore na potrebe mladih Roma, u svim područjima. Povećava konkurentnost mladih Roma na tržištu rada kroz borbu protiv manifestacija, anticiganizma i poticanjem na formalno i neformalno obrazovanje. Stjecanjem autonomije pojedinaca stvaramo Romsko društvo, koje doprinosi Romskoj zajednici i lokalnoj/regionalnoj, odnosno, nacionalnoj zajednici.

Organizacijska struktura

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine redoviti članovi Udruge.

Predsjednik

Small 58570885 10215208290373101 1021066936332582912 o
Milan Mitrović Predsjednik
Godina rođenja: 14. 10.1987
Zanimanje: Student učiteljskog fakulteta u Slavonskom Brodu
Prebivalište: Slavonski Brod
Kontakt: E-mail 0994619921
Moja vizija ROM HR-a je uključivanje svih dionika, a posebice mladih Romkinja i Roma u organizaciju koja treba raditi za zajednicu i koja treba pripadati zajednici. Iako sam osnivač organizacije istu ne smatram svojim vlasništvom nego vlasništvom prvenstveno mladih Romkinja i Roma, te sukladno Statutu organizacije osigurali smo da upravo navedene grupacije imaju primat u organizaciji i odlučivanju. Smatram da ću uvijek biti dio organizacije, ali kako godine prolaze želim osigurati da lica i voditelji organizacije budu mlade Romkinje i Romi te da nastave voditi organizaciju upravo u smjeru ostvarenja organizacijske misije, vizije i svih onih ciljeva koji definiraju mlade Romkinje i Romi.

Podpredsjednik

Small sini%c5%a1a senad musi%c4%87
Siniša-Senad Musić Podpredsjednik
Zanimanje: ekonomist
Prebivalište: Zagreb
Kontakt: E-mail 0953456560
ROM HR je zamišljen kao platforma koja omogućuje mladim Romkinjama i Romima kako bi bili aktivni u romskom civilnom sektoru, te svim onim ljudima koji im žele pomoći u tome. Naša želja je da mlade Romkinje i Romi samostalno definiraju probleme te samostalno kreiraju rješenja za iste, a da prilikom toga utječu na kreiranje politika za mlade i kreiranje politika za Rome. ROM HR djeluje na nacionalnoj razini, ali provodi aktivnosti i na lokalnoj razini. Sve aktivnosti koje provodi kreirane su od mladih Romkinja i Roma, a u cilju doprinosa našoj misiji, viziji te ciljevima.

Članice i članovi skupštine

Small 12492064 1650143305259655 1658833408435638469 o
Rosa Oršuš Članice i članovi skupštine
Godina rođenja: 03.01.1997
Zanimanje: Prvostupnica javne uprave i studentica na Pravnom fakultetu u Osijeku
Prebivalište: Čakovec
Kontakt: E-mail
Kao članica skupštine zalagat ću se da nam prioritet budu aktivnosti koje su usmjerene prema obrazovanju. Trudit ću se da obrazovanje bude tema na svakoj skupštini, a da su svome radu organizacija pruži informiranje o svim aktivnostima, natječajima i drugim stvarima koje mogu doprinijeti poboljšanju obrazovnih ishoda pripadnica i pripadnika romske nacionalne manjine. Spremna sam uložiti svoje vrijeme, ali i motivirati druge kako bi podigli motivaciju pripadnica i pripadnika romske nacionalne manjine za obrazovanje i kako bi djeca završila minimalno srednjoškolsko obrazovanje.
Small marina
Marina Horvat Članice i članovi skupštine
Godina rođenja: 10.11.2000
Zanimanje: studentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Prebivalište: Zagreb, Croatia
Kontakt: E-mail
Kao članica Skupštine želim da u fokusu organizacije bude politička participacija mladih Romkinja i Roma u kreiranju politika za mlade i politika za Rome u RH. Želim osigurati da ROM HR kao organizacija bude prepoznata prvenstveno od strane mladih Romkinja i Roma, ali i od svih drugih koji mogu doprinijeti radu organizacije i ostvarenju ciljeva organizacije. Zalagat ću se za povezivanje s mrežama i organizacijama kao i svim osobama u svrhu što učinkovitijeg i bržeg ostvarenja ciljeva organizacije.
Small 58570885 10215208290373101 1021066936332582912 o  1
Milan Mitrović Članice i članovi skupštine
Godina rođenja: 14. 10.1987
Zanimanje: Student učiteljskog fakulteta u Slavonskom Brodu
Prebivalište: Slavonski Brod
Kontakt: E-mail
Kao član skupštine želim prenijeti svoje iskustvo na nove članice i članove, preuzeti odgovornost za aktivnosti i rad, a svojim entuzijazmom poduprijeti sve ideje koje dolaze od mladih Romkinja i Roma. Želim osigurati da naše aktivnosti nikada ne odbacuju one koji su spremni za napredak i ulaganje u obrazovanje i zapošljavanje, jer smatram da su to dva ključna područja koja doprinose uključivanju Roma.
Small 88434914 2843909239008800 5057484721601118208 o
Dijana Musić Članice i članovi skupštine
Godina rođenja: 27.01.1993
Prebivalište: Zagreb, Croatia
Kao članica skupštine želim se zalagati za dobrobit romske zajednice i poticati ih na obrazovanje a posebno žene i djecu jer smatram da su oni najviše izloženi predrasudama i od strane vlastite zajednice i većinskog stanovništva.
Small 120363850 2715718675360537 3223422750373134113 n
Božica Nikolić Članice i članovi skupštine
Godina rođenja: 10.11.1988
Prebivalište: Slavonski Brod
Kao članica skupštine želim osigurati da rad organizacije uvijek bude utemeljen na potrebama koje dolaze iz same zajednice i onih Romkinja i Roma koji predstavljaju većinu. To su upravo oni koji su često korisnice i korisnici naših aktivnosti, a radi se o osobama koje žive u naselju, koji imaju niži nivo obrazovanja, koji povremeno rade, rano su osnovali obitelj i nalaze se u posebno teškoj situaciji.
Small sini%c5%a1a senad musi%c4%87
Siniša-Senad Musić Članice i članovi skupštine
Godina rođenja: 31.08.1981.
Zanimanje: ekonomist
Prebivalište: Zagreb
Kontakt: E-mail 0953456560
Kao član skupštine ROM HR-a, gledam da moje glas uvijek bude usmjeren na podršku mladima, a svojim iskustvom doprinosim profesionalnosti i kontinuitetu rada.

Upravni odbor

Upravni odbor je najviše tijelo upravljanja Udrugom između dvije sjednice Skupštine.

Predsjednik

Small 58570885 10215208290373101 1021066936332582912 o
Milan Mitrović Predsjednik
Godina rođenja: 14. 10.1987
Prebivalište: Slavonski Brod
Kontakt: E-mail

Podpredsjednik

Small sini%c5%a1a senad musi%c4%87
Siniša-Senad Musić Podpredsjednik
Kontakt: E-mail

Tajnik

Small 120363850 2715718675360537 3223422750373134113 n
Božica Nikolić Tajnik
Godina rođenja: 10.11.1988
Prebivalište: Slavonski Brod
Kontakt: E-mail

Odjel za ravnopravnost žena

Voditelj odjela

Small 88434914 2843909239008800 5057484721601118208 o
Dijana Musić Voditelj odjela
Godina rođenja: 27.01.1993
Prebivalište: Zagreb,Croatia
Kontakt: E-mail 0953456563
Kao Romkinja tvrdim da su žene općenito u društvu izložene predrasudama, a posebice Romkinje jer su izložene višestrukoj diskriminaciji. Mnoge Romkinje u 21 stoljeću žive u patrijarhatu, a ja kao voditelj odjela želim da kroz naše aktivnosti doprinosimo ravnopravnosti Romkinja kako u većinskom društvu tako i unutar romske zajednice. Kroz aktivnosti u odjelu zalagat ćemo se da sve aktivnosti ROM HR-a uključuju jednaki broj žena među korisnicima aktivnosti kao i među provoditeljima. Kroz naš rad želimo osnažiti Romkinje, ali istovremeno raditi s pripadnicima muškog spola kako bi osvijestili položaj Romkinja i uz njihovu promjenu svijesti omogućili emancipaciju žena s fokusom na Romkinje.

Član/ica odjela za ravnopravnost žena

Odjel za reintegraciju bivši kažnjenika u društvo

Voditelj odjela

Small 120367194 407066596942360 6568753288408959953 n
Oliver Kalanjos Voditelj odjela
Godina rođenja: 12.06.1991.
Zanimanje: Pravosudni policajac
Prebivalište: Goričan
Kontakt: E-mail 0915302958
Romska populacija je prezastupljena u kaznionicama u RH. Smatram da uzroci tome leže u niskom nivou obrazovanja i niskoj stopi zaposlenosti među romskom populacijom, koja dovodi do siromaštva. Osobe koji su osuđeni na izdržavanje kazne nemaju kvalitetnu podršku koja bi im omogućila da pri izlasku na slobodu sudjeluju u društvenim tokovima. Diskriminacija prema Romkinjama, Romima i prema bivšim kažnjenicima, te slaba podrška i dostupnost programa za reintegraciju bivših kažnjenika, dovodi do toga da mnogi ponavljaju kaznena i prekršajna dijela. Ovaj odjel će imati fokus na smanjenje diskriminacije prema bivšim kažnjenicima nakon odslužene kazne iza vrijeme odsluživanja kazne, te osposobljavanjem i osnaživanjem bivših kažnjenika u svrhu sprečavanja ponavljanja dijela i osnaživanja za uključivanje u društvo kao aktivni građani jednaki drugima.

Odjel za obrazovanje

Voditelj odjela

Small rosa or%c5%a1u%c5%a1 slika
Rosa Oršuš Voditelj odjela
Godina rođenja: 03.01.1997.
Zanimanje: Prvostupnica javne uprave i studentica na Pravnom fakultetu u Osijeku
Prebivalište: Čakovec
Kontakt: E-mail 099-562-4905
Smatram da je obrazovanje ključ promjene svakog društva. Romska zajednica je suočena s mnoštvo predrasuda i stereotipa te moramo kao zajednica poraditi na pozitivnim promjenama. Da bi se Romi uspjeli probiti tj. uključiti u društvo potrebno je prvo započeti s temeljnim problemom odnosno potrebno je prvo proraditi na obrazovanju jer nedostatak obrazovanja ključni je čimbenik ostalih problema u društvu Roma. Znanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje su temeljni pokretači razvoja hrvatskog društva i svakog pojedinca, to svakome omogućuje bolje razumijevanje i kritičko promišljanje samog sebe i svega što čovjeka okružuje kao i snalaženje u novim situacijama te uspjeh u svakodnevnom životu i radu. Obrazovanje bi Romima pomoglo u izgradnji osobnoga, kulturnoga i nacionalnoga identiteta. Obrazovanje je najvažnije područje u ljudskom životu, jer je obrazovanje najbolji alat za promjenu svijeta. Obrazovanje svima pa tako i Romima pomaže da postanu lakše zapošljivi, ali ono pomaže i pri stjecanju znanja, vrijednosti i vještina koje su potrebne za stvaranje bolje, tolerantnije i uključivije zajednice

Član/ica odjela za obrazovanje

Small sini%c5%a1a senad musi%c4%87
Siniša-Senad Musić Član/ica odjela za obrazovanje
Kontakt: E-mail 0953456560
Kao predstavnik Roma Education Funda (REF) za Hrvatsku, Crnu Goru I Srbiju, kao član upravnog odbora i predstavnik World Forum Fundacije za Hrvatsku, voditelj odjela za obrazovanje Vijeća romske nacionalne manjine grada Zagreba imam mnogo iskustva vezano uz obrazovanje djece i obrazovanje pripadnika/ca romske nacionalne manjine. Kao voditelj i zagovarač brojnih aktivnosti i politika, svojim iskustvom pomažem kreiranju aktivnosti koje doprinose ostvarenju boljih obrazovnih ishoda pripadnika/ca romske nacionalne manjine. Mišljenja sam da upravo obrazovanje i zapošljavanje su ključne oblasti koje doprinose autonomiji Romkinja i Roma kao i njihovom uključivanju u većinsko društvo. Smatram da svako dijete, pa tako i romska djeca moraju imati pravo i mogućnosti za ostvarivanje svoga punog potencijala.

Odjel za zapošljavanje

Voditelj odjela

Small 58570885 10215208290373101 1021066936332582912 o
Milan Mitrović Voditelj odjela
Godina rođenja: 14. 10.1987
Zanimanje: Student učiteljskog fakulteta u Slavonskom Brodu
Prebivalište: Slavonski Brod
Kontakt: E-mail 0994007011
Zapošljavanje osigurava autonomiju i integraciju. Važnost zapošljavanja usko je povezana s obrazovanjem. Ovaj odjel se bavi zapošljavanjem unutar ROM HR-a, a važnost zapošljavanja se vidi i u posebnoj sekciji na web stranici ROM HR-a koja omogućuje članicama i članovima organizacije da se prezentiraju potencijalnim poslodavcima. Ovaj odjel bavit će se suzbijanjem diskriminacije pri zapošljavanju, utjecajem na kreiranje mjera za zapošljavanje mladih i Romkinja/Roma. Svaka osoba koja svojim radom ostvaruju dovoljna financijska sredstva za kvalitetan život ima daleko veće mogućnosti integracije i svaki pojedinac koji časno i kvalitetno obavlja svoj posao ruši predrasude prema Romkinjama i Romima u svom mikrookruženju.

Član odjela za zapošljavanje

Small slika david or%c5%a1o%c5%a1
David Oršuš Član odjela za zapošljavanje
Godina rođenja: 14.06.2000.
Zanimanje: Student - Prediplomski studij sestrinstva
Prebivalište: Čakovec
Kontakt: 0989405780
Želim aktivno sudjelovati i poticati mlade Romkinje i Rome na obrazovanje, jer smatram da je to najbrži put ka integraciji i temeljni uvjet za zapošljavanje. Želim mladima pružiti informacije o pitanjima koje ih zanimaju , pa tako ih poduprijeti i savjetovati u odlukama koje donose za njihov napredak kako u obrazovanju, pa tako i u zapošljavanju, kulturi i integraciji s neromskim stanovništvom.

Odjel za kulturu

Voditelj odjela

Small 91079941 1571446653033986 2381442559701417984 n
Severina Lajtman Voditelj odjela
Godina rođenja: 11.02.2003
Zanimanje: Učenica Privatne umjetničke gimnazije u Zagrebu
Prebivalište: Zagreb, Croatia
Kontakt: E-mail
Kultura se treba poštivati, štititi te prenositi na mlađe generacije u svakoj nacionalnosti, pa tako i u romskoj. Kao voditeljica odjela za kulturu zalagat ću se da se naša kultura pokazuje i da bude prepoznata. Zalagat ću se za izgradnju kulturnog identitet mladih Romkinja i Roma, koji im omogućava da svoje kulturno izražavanje baziraju na kulturnoj baštini, ali isto tako da stvaraju i razvijaju romsku kulturu u sadašnjosti kako bi se osigurali temelji budućnosti i kako bi kultura bila očuvana jer predstavlja jedan od temelja identiteta svakog naroda. Prioritet mi je da se naša kultura istinski njeguje na pravi način u krugu zajednice i ponosno prezentira ostalim narodima.

Član/ica odjela za kulturu

Odjel za vidljivost i medije

Voditelj odjela

Small 52908218 2159488387460360 3026460782574436352 n
Muhamed Husejni Voditelj odjela
Godina rođenja: 11.07.1996
Zanimanje: Tesar
Prebivalište: Zagreb, Croatia
Kontakt: E-mail 092/2046/915
Odjel vidljivosti i medija funkciju održavanja web stranice ROM HR-a i održavanja profila i stranica ROM HR-a na društvenim mrežama. Sve što radi organizacija te članice i članovi organizacije mora se prikazati široj javnosti. Upravo kroz medije dolazimo do većeg dosega kako bi prezentirali teme koje smatramo važne i utječemo na način na koje se iste prezentiraju. Osim toga odjel prati kako mediji izvještavaju o Romkinjama i Romima. Kao voditelj odjela želim rušiti predrasude o romskoj populaciji upravo kroz medije, a svojim vještinama snimanja i montiranja želim doprinijeti tom cilju, a sve u smislu smanjenja manifestacija anticiganizma u našem društvu.

Član/ica odjela za vidljivost i medije

Small slika david or%c5%a1o%c5%a1
David Oršuš Član/ica odjela za vidljivost i medije
Godina rođenja: 14.06.2000.
Zanimanje: Student - Prediplomski studij sestrinstva
Prebivalište: Čakovec
Kontakt: E-mail 0989405780

Odjel za sport

Voditelj odjela

Small 120451645 634744910557355 1221392688857903204 n
Ermin Saki Voditelj odjela
Prebivalište: Sisak, Croatia

Član/ica odjela za Sport

Small img 20210206 135623497  002
Kemal Delić Član/ica odjela za Sport
Godina rođenja: 29.08.1996.
Zanimanje: Zidar -fasader
Prebivalište: Zagreb
Ja volim sport, i mislim da sportske aktivnosti donoprinose zdravlju. U zdravom tijelu je i zdrav duh.

Odjel za borbu protiv manifestacija anticiganizma

Voditelj odjela

Small 119971150 3270943502997414 4092664354729848116 o
Mirjana Destanović Voditelj odjela
Godina rođenja: 3.5.1995.
Prebivalište: Slavonski Brod

Upravni odbor gospodarskih djelatnosti

Voditelj odjela

Small sini%c5%a1a senad musi%c4%87
Siniša-Senad Musić Voditelj odjela
Zanimanje: ekonomist
Kontakt: E-mail 0953456560
Siniša-Senad Musić (voditelj odjela gospodarskih djelatnosti): svojim iskustvom u poslovnom sektoru i činjenicom da sam vlasnik SMS obrta od 2014 godine, doprinosim razvoju gospodarske djelatnosti ROM HR-a. Naša glavna djelatnost je "RoUm" (više o RoUm-u na stranici www.roumupdesign.com). Kroz navedenu djelatnost zapošljavamo mlade Romkinje i Rome te prepoznajemo i razvijamo njihovu manualnost i kreativnost. Kroz "RoUm - digital story telling radionice" motiviramo romsku djecu za obrazovanje, a djeci (romskoj i neromskoj) nudimo specifična znanja, nedostupna u formalnom obrazovanju, mogu učiniti kompetitivnijima i educiranijima u doba digitalizacije.